Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Będzino 56, 76-037 Będzino

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.bedzino.naszops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bedzino.naszops.pl/bip/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Czycz
 • E-mail: kierownik@gopsbedzino.pl
 • Telefon: 943162337 wew. 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
 • Adres: Będzino 56
 • E-mail: kierownik@gopsbedzino.pl
 • Telefon: 943162337

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest budynkiem parterowym Przy budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku Ośrodka istnieje możliwość zlożenia pism, wniosków, skarg oraz innych dokumentów, a także odbioru decyzji itp, można również uzyskać informacje o różnych formach pomocy dla osób znajdujacych się w trudnej sytuacji życiowej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie nie posiada oznaczeń w alfabecie Braillea'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym formacie.

Inne informacje i oświadczenia

Komunikacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących za pomocą następujących środków:

pocztą elektroniczną : sekretariat@gopsbedzino.pl

elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej e-PUAP, drogą pocztową

Informacje

Liczba wyświetleń: 550
Utworzono dnia: 23.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Będzino

Historia publikacji

 • 12.07.2023 10:16, Adam Czycz
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 01.03.2023 14:36, Marzena Smorga
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 23.09.2020 14:56, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności